Om Demensvenligt Nordsjælland

Otte kommuner i Nordsjælland er gået sammen om at skabe et mere demensvenligt Nordsjælland, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv. Der er fokus på at bryde tabuisering gennem viden og relationer samt at skabe nye meningsfulde fællesskaber for mennesker med en demenssygdom og deres familier.

Materialer udviklet under Demensvenligt Nordsjælland

AKTIVITETSKATALOG – Inspiration til 13 frivilligt baserede aktiviteter på demensområdet Aktivitetskataloget giver inspiration til frivilligcentre eller frivillige organisationer, der ønsker at starte frivilligt baserede aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende. Under hver aktivitet er der, ud over en udførlig beskrivelse, også anbefalinger til hvis andre ønsker at implementere samme aktivitet.

HENT KATALOGET HER.


AKTIVITETSKATALOG - Inspiration til aktiviteter for skoleelever og ældre på plejehjem og dagcentre Aktivitetskataloget giver skolelærere inspiration til aktiviteter på plejehjem/dagcentre, som en del af et læringsforløb. Under hver aktivitet er der en beskrivelse af planlægning og udførsel af aktivitet, som gør det let selv at afprøve aktiviteten.

HENT KATALOGET HER.Du kan gøre en forskel Denne folder giver et hurtigt overblik for dig der ikke ved så meget om demens. Den indeholder en kort forklaring på hvad demens er, der er oplistet ti tegn på demens og tips til dit møde med et menneske med demens. Hent aktivitetskataloget her.

HENT DEN HERAt leve et liv med demens i en tidlig alder I bogen ’At leve med demens i en tidlig alder – mennesket før sygdommen’ har vi samlet vores erfaringer med at arbejde inddragende og ressourcebaseret sammen med yngre mennesker med demens og deres familier. I publikation kommer en gruppe borgere som tidligt i livet har fået en demenssygdom og deres pårørende til orde. Det skildrer deres oplevelser af at få en demenssygdom, leve med en demenssygdom samt hvad der ifølge dem udgør en meningsfuld hverdag med meningsfulde aktiviteter og fællesskaber.

HENT BOGEN HER