UNDERVISNING

I Danmark har cirka 87.000 mennesker demens, og hver femte dansker kender nogen med en demenssygdom. Vi tilbyder gratis undervisning om, hvad en demenssygdom er og giver redskaber til, hvordan du kan møde et menneske med demens. Undervisningen kan hjælpe dig til, hvordan du kan handle demensvenligt som pårørende, som foreningsmedlem, som medarbejder i en forretning eller som borger i dit lokalsamfund.

PÅRØRENDE

Når et menneske får en demenssygdom påvirker det hele familien. Der kan være mange forandringer i hverdagen, og som pårørende kan du opleve at stå alene. På kurset får du viden om sygdommen og om hvordan du håndterer vanskelige situationer og kan være med til at give jer en bedre hverdag i familien. Kurset består af 4 moduler, der udbydes samlet: · Modul 1: Introduktion + hjernen og demenssygdomme · Modul 2: Jura · Modul 3: Kommunikation · Modul 4: Hverdagen + Afslutning På kurset får du: · Grundlæggende viden om demenssygdomme · Du bliver bedre i stand til at mestre nogle af de komplekse problemstillinger, du møder i hverdagen med én med demens. · Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som er i lignende situation og med professionelle. · Du får kendskab til, hvor du kan finde flere informationer om demens. Praktisk Pårørendekurset består af 4 moduler på 2,5 time hver. Kursusmodulerne ligger med 14 dages mellemrum. Du kan deltage på kurset, hvis du er pårørende til én der har en demensdiagnose eller som er i gang med at blive udredt. I skal have kontakt til kommunens demenskoordinator eller have en aftale om det. Vil du gerne tilmeldes et kursus? Se datoer for planlagte undervisninger i Nordsjælland og se hvordan du tilmelder dig her

FORENINGER

I Nordsjælland er 487 foreningsmedlemmer siden 2018 blevet undervist om demens. I den gratis undervisning om demens, lærer I nogle få men virksomme værktøjer til at hjælpe og understøtte, hvis ét af jeres medlemmer får sygdommen. Således at de kan forblive en del af de fællesskaber, som de kender. Til undervisningen får I: · Viden om demenssygdomme og hvordan du kan spotte om et menneske har en demenssygdom · Redskaber til hvordan du kan kommunikere og skabe tryghed i mødet med et menneske med demens · Viden og redskaber til at hjælpe et menneske med demens bedst muligt i hverdagssituationer · Information om hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for mere viden om demens eller hjælp i en konkret situation Undervisningen kan vare imellem 45 minutter til 2 timer - alt efter hvad der passer jer. I kan tilmelde jer de allerede planlagte undervisninger eller få en demenskoordinator ud og undervise hos jer. Vil din forening modtage gratis undervisning om demens? Se datoer for planlagte undervisninger i Nordsjælland og se hvordan du tilmelder dig her

ERHVERVSLIVET

I Nordsjælland har 97 virksomheder siden 2018 modtaget undervisning om demens. Til den gratis undervisning lærer I nogle få, men virksomme værktøjer til at kunne hjælpe og understøtte en kunde med demens. Yderligere kan I få vejledning i, hvilke ændringer I kan iværksætte for at skabe en bedre oplevelse for kunder med demens. Til undervisningen får I: Viden om demenssygdomme og hvordan du kan spotte om et menneske har en demenssygdom · Redskaber til, hvordan du kan kommunikere og skabe tryghed i mødet med et menneske med demens. · Viden og redskaber til at hjælpe et menneske med demens bedst muligt i hverdagssituationer · Information om hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for mere viden om demens eller hjælp i en konkret situation. Undervisningen kan vare imellem 45 minutter til 2 timer - alt efter hvad der passer jer. I kan tilmelde jer de allerede planlagte undervisninger eller få en demenskoordinator ud og undervise hos jer. Vil din virksomhed modtage gratis undervisning om demens? Se datoer for planlagte undervisninger i Nordsjælland og se hvordan du tilmelder dig her