Fællesskaber

Herunder har vi samlet forskellige tilbud og aktiviteter til personer med demens og deres pårørende i Nordsjælland. Fandt du ikke det du søgte? Under ”Rådgivning” kan du finde oplysninger om, hvad der ellers udbydes i dit lokalområde ved at klikke på din kommunes logo. OBS. Der er forbehold for periodevise nedlukninger af tilbud pga. covid-19.

NETVÆRKSGRUPPER

Når demens bliver en del af livet, kan det vende op og ned på hverdagen, relationerne og drømmene for fremtiden – både hos den der har sygdommen og hos de pårørende. Vi udbyder netværksgrupper, hvor du kan møde ligesindede, som også lever med demens tæt inde på livet. Her kan du blive en del at et fællesskab, hvor du kan dele dine oplevelser, tanker og følelser i trygge rammer sammen med andre i samme situation. Nedenfor ser du de tilbud, vi udbyder i Demensvenligt Nordsjælland. Finder du ikke hvad du leder efter, så kontakt dine kommunale demenskonsulenter. Find kontaktoplysninger under ”Rådgivning”.

PÅRØRENDEGRUPPE

For pårørende til yngre mennesker med demens En gruppe for dig der er nær pårørende til en person under 70 år med demens eller selv er under 70 år. I gruppen kan man danne netværk med andre pårørende, dele oplevelser og erfaringer, samt få viden, rådgivning og vejledning af en demensfaglig person. Vi mødes én gang om måneden i tidsrummet kl. 16.00-18.00 i Milnersvej 41C, 3400 Hillerød. Ved interesse kontakt Susie Dybing på tlf. 72 32 34 19 eller mail: sdyb@hillerod.dk og hør nærmere.

STØTTE OG NETVÆRK FOR BØRN OG UNGE MED DEMENSRAMTE FORÆLDRE

Børn, unge og sorg Det Nationale Sorgcenter tilbyder psykologhjælp til børn og unge i alderen 6-27 år, som har forældre der er alvorligt syge, f.eks. af en demenssygdom. Deres tilbud tæller bl.a.: For børn til og med 12 år, som er pårørende til syge forældre, tilbyder de individuelle samtaler med inddragelse af familien i det omfang det er muligt. For teenagere, som er pårørende til syge forældre, har de et gruppetilbud. Grupperne aldersinddeles således: 13-15 år og 16-19 år. Derudover har de opdelt tilbuddet, så det henvender sig til de teenagere, der enten har livstruende syge forældre eller har kronisk syge forældre. For alle grupper er der mulighed for familieinddragelse samt støttende individuelle samtaler, hvor det vurderes relevant. For unge voksne mellem 20-27 år, som er pårørende til syge forældre, tilbyder de mulighed for at indgå i grupper med ligestillede. Der er en gruppe for unge voksne, der har livstruende syge forældre og en gruppe for unge voksne, der har kronisk syge forældre. Børn, unge og sorg har afdelinger i Helsingør og København. Hjælpen er gratis og alle i organisationen har tavshedspligt. Læs mere om Det Nationale Sorgcenters tilbud til børn og unge med alvorligt syge forældre på deres hjemmeside: https://sorgcenter.dk/psykologhjaelp/ Tid til at være ung På Alzheimerforeningens ungesite kan du læse om at være ung pårørende. Du kan også høre andre unges oplevelser med at have en forælder med en demenssygdom og få kontakt med unge, som er i samme situation som dig. Læs mere om Alzheimerforeningens tilbud til unge på deres hjemmeside: https://www.alzheimer.dk/er-du-paaroerende/tid-til-at-vaere-ung/

AKTIVITETER FOR YNGRE MED DEMENS

Når man er under 70 år og har en demenssygdom, oplever nogle at have andre behov og ønsker for aktivitet og fællesskab end dem der er ældre. Nedenfor ser du de aktiviteter vi udbyder til dig, der er yngre med demens. Her kan du deltage i de aktiviteter, der interesserer dig og indgå i fællesskaber, hvor der er fokus på dig som menneske og ikke på din sygdom. Tilbuddene er til dig, der har demens i de tidlige stadier og bor i eget hjem. Du skal være overvejende selvhjulpen og kunne indgå i gruppebaserede aktiviteter på lige fod med andre deltagere. Centeret yder ikke hjælp til transport til og fra eget hjem.

PÅ TUR I NORDSJÆLLAND

Aktivitets- og interessefællesskab for personer under 70 år med demens Et tilbud for dig der er yngre med en demensdiagnose, og som ønsker at være en del af et fællesskab, hvor man samles om samtaler og aktiviteter defineret af deltagerne selv. Her kan du deltage i de aktiviteter du interesserer dig for og komme med forslag til om vi skal gå lange ture, tage i biografen eller på museum. Vi mødes hver mandag i tidsrummet kl. 09.30-14.00. Gruppen mødes på Hillerød st. kl. 9.30 ved den runde bænk foran 7/11. Herfra tager vi enten videre på tur i Nordsjælland eller ud til skovløberhuset Bakkehus i Gribskov, hvor vi har vores faste base. Pris: 25 kr. pr. dag for morgenmad samt kaffe/te. Betaling via Mobilepay: 48923 Husk gyldigt rejsekort og at medbringe frokost. Ved interesse kontakt tovholder Michael Japsen-Jensen på telefon 72 32 34 21 (onsdage fra 10.00-12.00)

Huskeholdet

Et tilbud fra DGI Nordsjælland Kom og vær med på Huskeholdet, hvor vi både træner indenfor i styrkerummet og udenfor i naturen med øvelser, der giver puls og holder kroppen og hjernen frisk. Huskeholdet er for personer med hukommelsesproblemer, som demens og parkinsons. Vi laver forskellige slags pulstræning og bruger Hillerød Stadions faciliteter og den fantastiske natur omkring stadion. Undervejs laver vi øvelser på baggrund af hjerneforsker Ellen Gardes anbefalinger til træning af hjernen, for at holde den så frisk som muligt. Holdets mål er at øge din styrke, kondition, balance og koordination. Læs mere om tilbuddet på DGI’s hjemmeside https://www.hilleroedfodbold.dk/senior/huskeholdet/ Vi træner på Hillerød Stadion, Selskovvej 76, 3400 Hillerød. Husk træningstøj og udendørs træningssko. Ved interesse kontakt Peter Bennett på tlf. 24 97 53 42 eller mail: peter.bennett@dgi.dk

SOCIALE FÆLLESSKABER

DEMENSCAFÉEN I HILLERØD

Demenscaféen er et tilbud til dig, hvis du har hukommelsesbesvær eller har en demenssygdom. Den er også for dig, hvis du er pårørende eller ven til én, der har det. I demenscaféen er der socialt, afslappet samvær over en kop kaffe, og du kan møde og snakke med andre, der også har demens inde på livet. Vi mødes sidste torsdag i hver måned kl. 14.30-16.30 i Grønnegadecentret, Lokale Fuchsia, Grønnegade 15, 3400 Hillerød. Demenscaféen er lukket i juli, december og på helligdage. Hillerød kommunes demenskonsulent eller demenskoordinator deltager i cafémøderne, og borgere fra andre kommuner er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. Kontakt demenskonsulent Susie Dybing på telefon 72 32 34 19, hvis du har spørgsmål.

FRIVILLIGCENTRE

Fem af frivilligcentrene i Nordsjælland har forskellige aktiviteter for mennesker med demens og/eller pårørende. Du kan klikke dig ind på de forskellige frivilligcentres hjemmesider nedenfor.

ANDRE FÆLLESSKABER

Alzheimerforeningen Hillerød Alzheimerforeningen Hillerød tilbyder forskellige aktiviteter og arrangementer for mennesker med demens og deres pårørende. Læs mere om Alzheimerforeningens arrangementer i Nordsjælland på deres hjemmeside. Kirkerne I din lokale kirke er der mulighed for at få samtaler med præsten om livets svære overgange. Det kan være når en demenssygdom kan betyde at ens ægtefælles skal på plejehjem, eller hvis sorgen i forbindelse med demenssygdom fylder i ens liv. Nogle kirker tilbyder også grupper for pårørende. Find de forskellige kirker på hjemmesiden www.sogn.dk. Ældre Sagen Mange af lokalafdelingerne under Ældre Sagen tilbyder aktiviteter til mennesker med demens. Klik på din lokale Ældre Sagen og se hvad de tilbyder: