Rådgivning

Når demens bliver en del af livet – både for dem der har sygdommen og for dem, der er pårørende til en person med demens – har man behov for rådgivning og vejledning til at tackle den særlige livssituation, man er i. Ønsker du viden om demens eller har du spørgsmål til, hvordan hverdagen, arbejdslivet eller fritidsinteresserne kan håndteres på nye måder, så kontakt dine kommunale demenskonsulenter og -koordinatorer. De kan hjælpe dig med dine specifikke spørgsmål og vejlede dig videre til aktører eller tilbud, som kan have relevans for dig og dine pårørende. Klik på logoerne for at finde mere information

Spørgsmål og svar

Hvad er demens?

 • Demens skyldes altid en sygdom i hjernen
 • Demens er ikke en naturlig del af at blive ældre
 • Demens er betegnelsen på den tilstand man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket
 • Demens giver blandt andet hukommelsesbesvær, men andre mentale færdigheder rammes også

Hvad er tegnene på demens?

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • Manglende orientering i tid og sted
 • Dårlig eller nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Lægger ting de forkerte steder
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændring i personligheden
 • Mangel på initiativ

Hvad gør man, hvis man ser tegn på demens?

 • Kontakt din praktiserende læge eller kommunale demenskonsulent/-koordinator

Hvordan kommer jeg i kontakt med en demenskonsulent?

 • Nederst på siden kan du trykke på din kommune og finde dine lokale demenskonsulenters/-koordinatorers kontaktoplysninger.

Hvordan møder jeg en person med demens?

 • Tal langsomt og tydeligt
 • Vær rolig og venlig i dit kropssprog
 • Hav øjenkontakt
 • Skab en god stemning
 • Lyt med respekt
 • Stil kun ét spørgsmål ad gangen